ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Ծառայության անվանումը
Գին*
 
Ատամի նյարդի հեռացում և պլոմբում ոչ լուսակարծրացող պլոմբանյութերով
Մեկարմատային ատամ
5000
Բազմարմատային ատամ
6500
 
Ատամի նյարդի հեռացում և պլոմբում  լուսակարծրացող պլոմբանյութերով
 
Կարիեսի բուժում ( ակոսների շրջանում, վզիկային շրջանում)
10000
Կարոզ խոռոչ ատամի երկու մակերեսների ընդգրկմամբ
13000
Ատամի էսթետիկ վերականգնում շտիֆտերով
15000
Ապակեմանրաթելային ադգեզիվ կամրջաձև պրոթեզի պատրաստում մեկ ատամի բացակայության դեպքում
 
20000
Պուլպիտի բուժում (1, 2, 3 արմատախողովակների պլոմբավորում)
4000 – 8000
Պերիոդոնտիտի բուժում (1, 2, 3 արմատախողովակների պլոմբավորում)
5000 - 10000
Ատամնաքարերի հեռացում
5000
Ատամնափառի հեռացում, փայլեցում
2000
 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում (պարոդոնտիտ, գինգիվիտ, ստոմատիտ)
 
5000 - 25000
 
Վիրաբուժական միջամտություններ
 
Ատամի հեռացում
2500
Ալվեոլիտի բուժում
5000
Աբսցեսի հատում
7000
Բազմարմատանի ատամի բարդ հեռացում, հեմիսեկցիա
10000 - 13000
Սանձակի հատում, կապյուշոնի հեռացում
5000
 
Պրոթեզավորում
 
 
Ատամնաշապիկ մետաղական
6000
Ատամնաշապիկ մետաղապլաստմասե
8000
Ատամնաշապիկ մետաղակերամիկական
35000
Ձուլովի արհեստական ատամնապսակ ոչ թանկարժեք մետաղից
15000
Ձուլովի մետաղական ատամնապսակ պլաստմասայով երեսպատված
19000
Ձուլովի մետաղակերամիկական ատամնապսակ
39000
Կերամիկական պսակ ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքի վրա
70000
Ձուլածո շտիֆտերի պատրաստում և տեղադրում
7000
Մասնակի շարժական պրոթեզ
18000
Մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզ կլամերներով (բյուգելային պրոթեզ)
130000
Լրիվ շարժական պրոթեզ
20000
Ամբողջական ձուլածո պրոթեզ
100000 - 170000
Մետաղական շապիկների կտրում, հեռացում
1300
Պրոթեզի վերանորոգում
2500
 
Իմպլանտացիա
 
 
Իմպլանտի տեղադրում
150000
Մետաղակերամիկական ատամնապսակի տեղադրում իմպլանտի վրա
80000
Միանվագ ժամանակավոր ատամնապսակի տեղադրում իմպլանտի վրա
40000
Բաց սինուսլիֆտ
80000
Ոսկրի պլաստիկա
30000
 
Այլ ծառայություններ
 
Ռենտգեն
1000
Թվային ռենտգեն (RVG)
2000
 
Ֆիզիոթերապևտիկ բուժում
 
Դարսոնլվացում, Ու.Վ.Չ. (մեկ այց)
1000
Էլեկտրոֆորեզ, լազերոթերապիա (մեկ այց)
1000
Հիդրոմասաժ (մեկ այց)
2000
 
*Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով