Ծառայություններ
 

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա`

 1. Կարիեսի բուժում
 2. Էնդոդոնտիկ ծառայություններ
 3. Ատամի էսթետիկ վերականգնում

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա`                                          

 1. Պրոթեզավորում  անշարժ պրոթեզներով`մետաղկերամիկական,մետաղպլաստմասե,ցիրկոն,վինիրինգ,
 2. Պրոթեզավորում շարժական  պրոթեզներով` բյուգելային,թիթեղային,ճկվող:

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա`

 1. Ատամի հեռացում
 2. Ամբուլատոր պայմաններում կատարվող բոլոր հնարավոր վիրահատական միջամտություններ
 3. Իմպլանտալոգիա հետագա պրոթեզավորմամբ

Պարոդոնտոլոգիա`

 1. Պարոդոնտիտների
 2. Գինգիվիտի բուժում
 3. Լորձաթաղանթի այլ հիվանդությունների բուժում
 4. Ատամնաքարերի հեռացում ժամանակակից մեթոդներով
 5. Ատամների  սպիտակեցում

Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա`

 1. Ատամնածնոտային համակարգի անոմալիաների բուժում և կանխարգելում շարժական և անշարժ տեխնիկայով առանց տարիքային սահմանափակման:

Ռենտգեն դիագնոստիկա`

 1. Թիրախային ռենտգեն հետազոտություն
 2. Օրթոպանտոմոգրամմա
 3. Ռադիովիզոգրաֆ

Ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ`

 1. Դարսենվալ
 2. Էլեկտրոֆորեզ
 3. Հիդրոմասաժ
 4. Լազերոթերապիա
 5. ՈւՎՉ